fredag 28. juni 2013

این عربده پیروزی نیست، این زوزه شکست است !

برادر شهیدم / رایتو پس گرفتم

 مدت کوتاهی‌ پس از انتخابات ۹۲ و بر خلاف انتظار، شکست اصول گرایان و پیروزی فرد نزدیک به رفسنجانی‌ و محمد خاتمی، خامنه‌ای و گماشتگان گوش به فرمان او، تلاش میکنند آن شکست را با انواع تبلیغات و ترفندها، برای خود پیروزی وانمود کنند. غافل از آنکه کمتر کسی‌ است که نداند اگر خامنه‌ای اقتدار سیاسی و پشتوانه اقتصادی چند سال پیش را داشت، باز هم برای از میدان به در کردن هر چه بیشتر مخالفین و منتقدین خود، احمدی نژادی دیگر (جلیلی !) را با هزار حقه و نیرنگ و در صورت لزوم به زور چماق و گلوله از صندوق‌ها بیرون میآ‌ورد. ولی‌ فشار‌ها و تحریم‌های روز افزون جهانی‌، اقتصاد ورشکسته ( که حاصل سیاست‌های رئیس دولت کودتایی و مافیا بازار فرماندهان سپاه پاسداران است) و همچنین وحشت از به پا خواستن دوباره مردم، به ویژه قشر کارگر و فقیر جامعه، تسلیم رای ملت شد و جام زهر را نوشید و به نتیجه انتخابات سراپا اشکال خود ناچاراً تن داد . با امّید به این که حسن روحانی و رفسنجانی‌ بتوانند با استفاده از وضعیت بغرنجی که خامنه‌ای و کل حکومت در آن قرار گرفته اند، او را وادار به آزاد کردن زندانین سیاسی و انجام اصلاحات سیاسی و اقتصادی و فرهنگی‌ کنند. در این راه، همت و پایمردی دولت روحانی برای تحقق‌ وعده‌های انتخاباتی و تداوم پشتیبانی مردمی از او تعیین کننده خواهد بود. چرا که تنها پشتوانه قابل اتکای این دولت حمایت‌های مردمی خواهد بود و بس ! خوشبختانه می‌توان به این پشتیبانی‌ ها امیدوار بود، چرا که حتا از درون زندان‌های حکومت نیز شاهد اعلام حمایت از دولت روحانی هستیم.[۱] به امّید پیروزی‌های زود هنگام و هر چه بیشتر برای ملت سیاسی، قهرمان و آزاده ایران.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.