torsdag 8. august 2013

درود به شرف زندانیان سیاسی و عقیدتی‌ که حتا در داخل زندان هم یک لحظه از مشکلات ملت ایران غافل نمیشوند...


 نامه زندانیان سیاسی به رئیس جمهوری آمریکا علیه تحریم ها [۱]  جدا از محتوای آن، دو چیز را نشان میدهد: یکی‌ اینکه گروهی از این عزیزان که همچنان در بند هستند، حتی در زندان هم لحظه‌ای از فعالیت برای بهبود وضعیت ملت ایران غافل نمیشوند. و دیگری اینکه یک صدایی و اتحاد زیبایی را به نمایش میگذرند. چرا که در میان اسامی امضا کنندگان، از فعالین مذهبی‌ گرفته، تا فعالین سیاسی و ملی‌ گرا دیده میشوند، از مسلمان تا مسیحی‌، از ‌شیعه تا سنی، از اصلاح طلب تا پان ایرانیست. چه میشود گفت جز اینکه هزاران هزار درود به شرف و همت تک تک این عزیزان تقدیم کرد و امیدوار شد که روزی همه تبعیض‌ها در کشورمان از میان برود و همه ایرانیان جدا از تعلق سیاسی و دینی و فکری و زبانی در کنار یکدیگر با محبت و دوستی‌ زندگی‌ کنیم. به امّید آن روز زودرس. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.