fredag 17. mai 2013

هنوز هم عزت ما هستی‌ عزت خان
عزت خان, از همون اول معلوم بود این یه سناریو کثیف از طرف باند احمدی‌نژاد بوده. چون مردم ایران مرام و شخصیتت آزاده تو رو میشناسن. درود به شرفت که روشنگری کردی و دست این دغل بازان رو رو کردی. [1]