lørdag 18. oktober 2014

از تخریب و تمسخر رهبران جنبش سبز تا تخریب و تمسخر محمد نوری زاد توسط نیک‌آهنگ کوثر و سایت هایشدر روز‌های اخیر سایت‌های متعلق به نیک‌آهنگ کوثر با انتشار مطالب سبک شروع به تخریب و تمسخر محمد نوری زاد کرده اند. این در حالی‌ است که بسیاری از منتقدین و مخالفین حکومت به شرافت و از خود گذشتگی نوری زاد در دفاع از ستم دیدگان سوگند میخورند. نوری زاد از مهمترین شخصیت‌های حامی‌ خانواده داغدیده ستار بهشتی‌ بوده است، او همچنین به شیوه بی‌ سابقه‌ای از حقوق انسانی‌ هموطنان بهائی در برابر ظلم و ستم حکومت دفاع کرده است. او با سفر به نقاط مختلف ایران با خانواده‌های ستم دیده‌ای گفتگو کرده است که صدای‌شان تا بحال به گوش جامعه نرسیده بود. پاسخ این همه از خود گذشتگی نوری زاد و هزینه‌هایی‌ که با بارها زندان و شکنجه و ضرب و شتم شدن توسط ماموران حکومت پرداخته است را سایت‌های متعلق به کوثر چگونه میدهند؟ با انتشار این‌گونه مطالب سخیف! [۱] البته انتظار دیگری هم از جناب کوثر که زمانی‌ در ماله کشی‌ جنایات حکومت "هنرنمایی" [۲] [۳]  می‌نمود و در اوج اعتراضات جنبش سبز این چنین کارتون‌هایی‌ [۴] می‌کشید، نمی‌توان داشت!  ممکن است برخی‌ بگویند که کوثر به دلیل اعتقاد به آزادی بیان اجازه انتشار همه نوع مطلب و نظر را میدهد، که البته به تایید خود کوثر این چنین نیست: " متاسفانه روزنامه‌نگاری ایرانی نتیجه محور است. در حالی که باید روزنامه‌نگاری طبق اصول حرفه‌ای آزادی بیان باشد... اما این دومی را در راه اولی قربانی می‌کنند. (البته ما هر چیزی را منتشر نمی‌کنیم!)" [۵]