fredag 16. august 2013

مساله تعیین کننده عمل است، اگر نه رحیم مشایی و احمدی نژاد کم "حرف خوب" تحویل ملت ندادند


در روز‌ها و هفته‌های اخیر انتقاداتی متوجه روحانی، سخنانش و کابینه پیشنهادیش شده است. البته این انتقادات کاملا قابل درک هستند، اما باید به این نکته هم توجه داشت که مساله‌ای که درنهایت تعیین کننده است، عملکرد دولت روحانی خواهد بود و نه اسامی کابینه او یا سخنانش. همان گونه که "سخنان خوب" تیم احمدی‌نژاد در رابطه با "مکتب ایرانی‌" و "ایرانیت" و "عدالت" و چه و چه، در نهایت چیزی جز وخیم تر شدن اوضاع مردم ایران و ضربه خوردن منافع ملی‌ به ارمغان نیاورد. دولت روحانی را بر اساس عملکرد بسنجیم و ببینیم که آیا در هفته‌ها و ماه‌های آینده در رابطه با وضعیت وخیم زندانیان سیاسی عزیز، وضعیت اقتصادی وخیم مردم، سؤ مدیریت‌های گسترده حاکم بر جامعه و دیگر معضلات کشور کاری خواهد کرد یا نه. و آنگاه بر همین اساس در مورد او قضاوت کنیم. 

مساله تعیین کننده عمل است، اگر نه رحیم مشایی و احمدی نژاد کم "حرف خوب" تحویل ملت ندادند


 در روز‌ها و هفته‌های اخیر انتقاداتی متوجه روحانی، سخنانش و کابینه پیشنهادیش شده است. الته این انتقادات کاملا قابل درک هستند، اما باید به این نکته هم توجه داشت که مساله‌ای که در نییت تعیین کننده است، عملکرد دولت روحانی خواهد بود و نه اسامی کابینه او یا سخنانش. همان گونه که "سخنان خوب" تیم احمدی‌نژاد در رابطه با "مکتب ایرانی‌" و "ایرانیت" و "عدالت" و چه و چه، در نهایت چیزی جز وخیم تر شدن اوضاع مردم ایران و ضربه خوردن منافع ملی‌ به ارمغان نیاورد. دولت روحانی را بر اساس عملکرد بسنجیم و ببینیم که آیا در هفته‌ها و ماه‌های آینده در رابطه با وضعیت وخیم زندانیان سیاسی عزیز، وضعیت اقتصادی وخیم مردم، سؤ مدیریت‌های گسترده حاکم بر جامعه و دیگر معضلات کشور کاری خواهد کرد یا نه. و آنگاه بر همین اساس در مورد او قضاوت کنیم. 

torsdag 8. august 2013

درود به شرف زندانیان سیاسی و عقیدتی‌ که حتا در داخل زندان هم یک لحظه از مشکلات ملت ایران غافل نمیشوند...


 نامه زندانیان سیاسی به رئیس جمهوری آمریکا علیه تحریم ها [۱]  جدا از محتوای آن، دو چیز را نشان میدهد: یکی‌ اینکه گروهی از این عزیزان که همچنان در بند هستند، حتی در زندان هم لحظه‌ای از فعالیت برای بهبود وضعیت ملت ایران غافل نمیشوند. و دیگری اینکه یک صدایی و اتحاد زیبایی را به نمایش میگذرند. چرا که در میان اسامی امضا کنندگان، از فعالین مذهبی‌ گرفته، تا فعالین سیاسی و ملی‌ گرا دیده میشوند، از مسلمان تا مسیحی‌، از ‌شیعه تا سنی، از اصلاح طلب تا پان ایرانیست. چه میشود گفت جز اینکه هزاران هزار درود به شرف و همت تک تک این عزیزان تقدیم کرد و امیدوار شد که روزی همه تبعیض‌ها در کشورمان از میان برود و همه ایرانیان جدا از تعلق سیاسی و دینی و فکری و زبانی در کنار یکدیگر با محبت و دوستی‌ زندگی‌ کنیم. به امّید آن روز زودرس.