mandag 5. september 2011

جنبش ملی‌ ایران و جنبش مدنی آذربایجان

در این دو سالی‌ که با شروع جنبش سبز ملت ایران برای دموکراسی در فضای مجازی فعال شدم بارها با هموطنانی برخورد کردم که بسیار اصرار بر "جنبش ملی‌ آذربایجان" دارند و یا اصطلاحاتی از این قبیل را در ارتباط با مشکلات و اعتراضات هموطنان آذری استفاده میکنند. برخی‌ از این هموطنان کار را تا آنجا پیش میبرند که حتا از استان آذربایجان هم با نام مجعول "آذربایجان ج.ن.وب.ی" یاد میکنند. باید خدمت این هموطنان عرض کنم که حتا من هم که سواد سیاسی و جغرافیایی آنچنانی‌ ندارم، این اصول ساده را میدانم که یک حرکت فقط وقتی‌ "ملی‌" هست که صحبت از یک کشور و ملت در میان باشد، و یا اینکه کشوری را از ملتی‌ به زور گرفته باشند و صحبت از یک ملت بدون کشور باشد.

در تمام نقشه‌های معتبر جهان هم هیچ محلی به نام "آذربایجان ج.ن.و.ب.ی" وجود ندارد. در مورد استان آذربایجان، و یا هر استان دیگر کشور ما، هیچ کدام از شرایط بالا وجود ندارد که هیچ، تازه کشور‌های شمالی ایران هم زمانی‌ استان‌هایی‌ از کشور ما بودند که به زور جنگ و خونریزی و نه به خواست مردم و اقوام آن مناطق توسط روسیه تزاری تصاحب شدند. پس لطفا در استفاده از این اصطلاحات دقت داشته باشیم. اگر هم این عده از هموطنان مسائل بالا را بهتر از من میدانند و به مفهوم این واژه ها تسلط دارند، و باز هم بر استفاده از این نوع اصطلاحات اصرار دارند، متاسفم که بگویم من به عنوان یک ایرانی (مانند خیلی‌ دیگر از هموطنان که هزینه‌های بسیاری برای کشورمان پرداخته اند) که از پدر بزرگم تا برادرم، شوهر خواهرم و پسر خاله مادرم(که مثل یک برادر بزرگتر دوستش داشتیم...) برای حفظ امنیت و یکپارچگی ایران زمین تا پای جانشان جنگیدند، مجبور به موضع گیری شدید خواهم شد.

 چرا که آن وقت این عده از هموطنان دانسته پا در مسیری میگذراند که روح تک تک ایرانیان جانباخته راه وطن، از جمله روح سرداران ملی‌ ستارخان و باقرخان را خواهند رنجاند. این عده با این شیوه‌شان فقط به وزارت اطلاعات ولی‌ وقیح و کیهان حسین بازجو کمک خواهند کرد تا در "تجزیه طلبانه" معرفی‌ کردن حرکت‌های مدنی هموطنان آذری کارشان آسانتر شود. ما فقط یک جنبش ملی‌ داریم و آن هم جنبش ملی‌ ایران برای رسیدن به دموکراسی و احقاق حقوق انسانی‌ همه اقشار و اقوام کشورمان، جدا از تعلق دینی، عقیدتی‌ و زبانی آنها خواهد بود. همه ایرانیان آزادیخواه، باید دست در دست برای رسیدن به این هدف یکصدا باشیم. پیش به سوی نجات دریاچه ارومیه و آغاز نجات ایران زمین. یاشاسین ایران.     

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.