tirsdag 3. januar 2012

آقای رضا پهلوی، آیا هوشنگ نهاوندی و رئیس ساواک وقت هم دشمنان پدر شما بودند ؟رضا پهلوی در آخرین مصاحبه خود با سایت صبح امروز در ارتباط با اتهامات دزدی و فساد به پدر خود و درباریان می‌گوید:  تمام این تهمت‌هایی که دشمنان رژیم پدرم به او می‌زنند کاملا بی‌اساس است و کوچک‌ترین مدرک و یا سندی در توضیح و یا اثبات این تهمت‌ها تا بحال نبوده است. 1 

قبل از هر چیز از آقای پهلوی دعوت می‌کنم روایت هوشنگ نهاوندی، یکی‌ از معتمدین پدر‌شان را از فساد دربار محمد رضا شاه، که مطمئناً نمی‌شود گفت "دشمن" پدر‌شان بوده، مطالعه کنند، تا بعد مطالبی را با ایشان در میان بگذارم:

در  اوايل آوريل ۱۹۷۸، تيمسار مقدم از نهاوندی می خواهد که در مکانی يکديگر را ملاقات کنند. آن دو در يکی از تالارهای موزه ی رضا عباسی همديگر را می بينند. مقدم به عنوان رییس ساواک گزارشی ۲۳ صفحه ای برای شاه در مورد وضعيت کشور، وخامت اوضاع، خطرهای پيش رو و فسادهای رژيم تهيه کرده که «در آنها از فساد مالی چند تن از نزديکان اعليحضرتين، با ذکر نام و همه ی جزييات اعمال آنان سخن رفته بود...در يادداشت ها لحنی خشن و عريان به کار گرفته شده و نام ها به صراحت و بی هيچ پرده پوشی ذکر شده بود»(ص ۱۰۱).

 گزارش را به نهاوندی می دهد تا بخواند. نهاوندی می گويد سه سال قبل از آن(۱۹۷۵) دو گزارش از سوی «گروه بررسی مسائل ايران» و «ستاد کل ارتش» به شاه ارائه شده بود که در آنها عيناً همين فسادها ذکر گرديده بود، اما شاه هيچ ترتيب اثری به آن موارد نداد. مقدم می گويد که پس از ارائه ی اين گزارش به شاه او را برکنار خواهند کرد، به همين دليل از نهاوندی (رییس دفتر فرح پهلوی که توسط شاه منصوب شده بود) می خواهد که گزارش را از طريق فرح به شاه برساند تا شاهدی داشته باشد که برکناری اش دليل ديگری جز اين گزارش نداشته است2

آقای پهلوی، همینطور که ملاحظه کردید، نزدیکان و معتمدین پدر شما، نه تنها مساله فساد مالی دربار پهلوی را تایید کرده اند، بلکه به شاه در همان زمان هشدار دادند، اما ایشان نه تنها ترتیب اثر ندادند، بلکه از برخورد با خاندان دزد و چپاولگر خود جلوگیری کردند. اگر این فساد و دزدی از اموال ملت ایران و شریک جرم بودن نیست، پس چیست؟ آقای پهلوی، هر فعالیتی میتوانید برای نابودی رژیم فعلی ایران انجام دهید، اما لطفا از حکومت سراپا فساد و دیکتاتوری و جنایت پدرتان دفاع نکنید. دیکتاتوری و فساد و جنایت محکوم است، چه توسط پدر شما انجام شده باشد، چه توسط خمینی و چه توسط خامنه‌ای !

1 http://www.sobh-emrooz.com/archives/2446

2 http://www.radiofarda.com/content/f4_khamenei_shah_corruption_collapse_regime/24354739.html?page=3 

1 kommentar:

  1. جالب است و مستند . رضا پهلوی بد ذات دروغگو حتی کودتای بیست و هشت مرداد را هم میخواهد منکر شود ,مثل ساواک و کل دیکتاتوری پدر و پدر بزرگش

    SvarSlett

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.