fredag 9. mars 2012

آقای پهلوی، اگر مقاله نیو یورکر دروغ است، چرا آن را تکذیب و از این نشریه شکایت نکرده ا‌ید؟


  نیک‌آهنگ کوثر، کارتونیست و روزنامه‌نگار ایرانی‌، در مطلبی که چند سال پیش در وبلاگش منتشر کرد تاکید کرد که پرویز ثابتی مشاور رضا پهلوی بوده است. اما امروز در وبلاگش اعلام کرد که پس از تماس با رضا پهلوی و تکذیب شدن این خبر توسط ایشان ادعای خود را پس گرفته است. آقای کوثر، می‌گوید که ادعای اول را فقط از روی حرف "یک دوست" مطرح کرده است ! که باید گفت لطفا اگر باز هم فقط به خاطر سخن دوستی‌ خواستید ادعایی را مطرح کنید، حتما اعلام کنید که "شنیده‌اید" و "به نقل از دوستی‌"، نه آنکه آنچنان با قاطعیّت اعلام کنید که  این تصور ایجاد شود که شما از روی سند و مدرک محکمه پسند سخن میگوئید. نکته دیگر اینکه بعید نیست آن دوست شما آن زمان بر اساس مقاله‌ای که در نیو یورکر در مورد رضا پهلوی منتشر شده بود از رابطه رضا پهلوی با پرویز ثابتی برای شما گفته باشد. البته شما تنها نیستید که این ادّعا را در رابطه با رضا پهلوی مطرح کرده ا‌ید. شاید زمان آن فرا رسیده باشد که آقای پهلوی به صورت کاملا رسمی‌ و شفاف در بیانیه‌ای مساله پرویز ثابتی را برای همگان روشن کند و یک بار برای همیشه همه ادّعا‌ها در مورد  همکاری ثابتی با خود را، چه در گذشته و چه حال،  تکذیب و شخص پرویز ثابتی و جنایاتش را در زمان  پست عالیرتبه خود در ساواک محکوم نماید. سوال دیگری که میتواند مطرح شود این است که اگر ادعای همکاری پرویز ثابتی با رضا پهلوی در نیو یورکر بی‌ پایه است، چرا رضا پهلوی همان سال ۲۰۰۶ آن را تکذیب نکرد و از این نشریه به دادگاه شکایت نکرد تا روشن شود که ادعای کدام طرف حقیقت دارد؟ 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.