torsdag 3. mai 2012

روز کارگر و حمایت از شاهزاده !


 ویدئویی از راهپیمایی هواداران رضا پهلوی در روز جهانی‌ کارگر در استکهلم سوئد منتشر شده است. نکته قابل تامل در این ویدئو، شعار‌هایی‌ است که این هموطنان مطرح میکنند. از جمله " تنها ره رهایی، بازگشت پادشاهی "، " نه موسوی، نه کروبی، جانم فدای پهلوی ". این در حالیست که خود آقای پهلوی بارها اعلام کرده است که، " نوع حکومت مهم نیست، محتوا مهم است " و همچنین بعضا هم از جنبش سبز و ایستادگی رهبران جنبش سبز حمایت کرده است. شاید به جا باشد که رضا پهلوی در کنار فعالیت‌های رسانه‌‌ای و مصاحبه‌های خود، وقتی‌ هم برای برگزاری چند سمینار آموزشی برای هواداران خود اختصاص دهد، تا آنان با مواضع رسمی‌ ایشان اشنا شوند، و اگر قرار است جانشان را برای رضا پهلوی فدا کنند، حد اقل از مواضع ایشان مطلع باشند. کار خدا را چه دیده اید، شاید در طول این سمینار‌های آموزشی، هواداران ایشان همچنین دریافتند که: روز کارگر، روز همبستگی‌ و حمایت از حقوق کارگران استثمار شده و زحمتکش است، نه حمایت از شاهزاده‌ای که یک روز هم کارگری نکرده و همچنان مخارج زندگی‌ را از مادر خود دریافت می‌کند. پ.ن. در روز جهانی‌ کارگر معمولان سرود ملی‌ اجرا نمی‌شود، بلکه سرود انترناسیونال به عنوان نمادی برای ابراز همبستگی‌ و همدردی میان کارگران کشور‌های مختلف استفاده میشود 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.