lørdag 1. september 2012

لینک‌ها و مطالب کاملا قانونی، همچنان زیر سایه چماق فیلتر و سانسور ! بیش از یک سال از " دلبخواهی " شدن رای منفی‌ و فیلتر و سانسور کردن لینک‌های بالاترین می‌گذرد.  بیش از ۳۰۰ لینک و مطلب کاملا قانونی‌ فقط در چند ماه اخیر مورد " منفی‌ باران " قرار گرفته اند و متاسفانه بسیاری از آنان پشت فیلتر بالاترین برده شده و در نتیجه از دید بسیاری از مخاطبان پنهان شده اند. با وجود تمام اعتراضاتی که انجام گرفته است، این روند همچنان ادامه دارد و لیست لینک‌های مورد حمله هر روز طولانی‌تر میشود. [۱] نباید فراموش کرد که لینک‌ها و مطالب ارسال شده در بالاترین، نتیجه زحمات فراوان کاربران سایت است و نباید به این سادگی‌ سانسور و فیلتر شوند، این از عدالت و آزاد‌گی و دموکراسی خارج است !  پرسشی که از مدیریت بالاترین و همچنین از کاربران گرامی‌ که با منفی‌‌های خود فیلتر بالاترین را فعال میکنند این است: آیا این است معنی‌ آزادی بیان و دموکراسی که سالهاست بالاترین فریاد آن را میزند؟ در فردای نبودی دیکتاتوری حاکم بر کشورمان، آیا دموکراسی که قرار است برا ملت ستم دیده ایران به ارمغان آورده شود از همین نوع " بالاترینی " آن خواهد بود؟ هر طیفی که هماهنگ تر و " مقتدرانه تر " عمل کرد، حق فیلتر و سانسور کردن منتقدین و مخالفین خود را خواهد داشت؟
اگر آزادی بیان فقط حق طیف مقتدر جامعه باید باشد، پس چه دلیلی‌ برای مبارزه با این سیستم فعلی وجود دارد؟ مگر غیر از این است که یکی‌ از بزرگترین انتقادات آزادیخواهان به این حکومت، زیر پا گذاشته شدن آزادی بیان و دموکراسی است؟ 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.