mandag 11. mars 2013

جناب تمساح ! "ما همه بهایی هستیم"


 جناب مصباح یزدی (معروف به تمساح !) در جدیدترین افاضات خود گفته اند ایرانی‌ گری شعار بهایی‌ها است و افتخار نیست ! [۱] نمیدانم جنابعالی که با پول و ثروت ایران و ایرانی‌ زندگی‌ ننگین خود و نزدیکانت را گذرانده‌ای و شریک جرم هزار ظلم و جنایت علیه ملت زجرکشیده ایران بوده‌ای  با چه رویی تا به این حد وقیحانه زبان درازی میکنی‌ ! اگر تصور کرده‌ای با این مزخرفات کنایه‌ای به هموطنان عزیز بهایی زده‌ای که به برکت وجود آخوند‌های متحجری امثال تو هزار ظلم و جنایت علیه‌شان انجام شده و همچنان میشود، کور خوانده‌ای ! چرا که ایرانی‌ گری افتخار هر ایرانی‌ است، چه بهایی چه مسلمان چه مسیحی‌ چه کلیمی چه مذهبی‌ و چه غیر مذهبی‌ ! اما اگر توی ضد ایرانی‌، ایرانی‌ گری را خاص هموطنان بهایی ما می‌دانی، پس همه ما ایرانیان بهایی هستیم، چرا که همه به کشور و ایرانیت خود عشق میورزیم، و روزی نه چندان دور جشن پیوسن تو و همدستان بی‌ وطن و بی‌ وجدانت را به زباله دان تاریخ برگزار خواهیم کرد !  

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.