mandag 1. august 2011

برای انعکاس وضعیت زندانیان سیاسی و حقوق بشر هر روز یک موضوع در این رابطه در شبکه‌های وب ۲ فارسی


 با درود به همه هموطنان آزاده، پیشنهاد می‌کنم جهت حمایت از زندانیان سیاسی و حقوق بشر در ایران همه تلاش کنیم تا روزی یک موضوع اختصاصی در این رابطه در شبکه‌های وب ۲ فارسی ایجاد کنیم. هر روز هموطنان زحمت میکشند و چندین لینک در مورد وضعیت زندانیان سیاسی و حقوق بشر کشورمان ارسال میکنند. تعداد این لینک‌ها در روز آنقدر هست تا برای "داغ" شدن این موضوع، حتا در بزرگترین وب ۲ های فارسی کافی‌ باشد. این زندانیان شرف ملت ایران هستند و برای حقوق من و شما و نزدیکان و خانواده‌های ما و در یک کلام برای مردم ایران از همه چیز خود گذشته اند. لطفا هر تلاشی از دستتان بر میاید برای به ثمر رسیدن این پیشنهاد انجام دهید تا با موافقت مدیران و کاربران این شبکه‌ها هر روز یک موضوع اختصاصی در مورد این عزیزان ایجاد شود: "آخرین وضعیت زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران". سبز و سربلند باشید.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.