tirsdag 30. august 2011

به عنوان یه غیر مسلمان، عید فطر را به هموطنان مسلمانم تبریک می‌گویم


ایران ما همانند رنگین‌کمانی است که ادیان و اقوام مختلفش هر کدام رنگی‌ از رنگ‌های این رنگین‌کمان زیبا را تشکیل میدهند. مردم ما با تمام تفاوت‌های زبانی و دینی، هزاران سال است که در کنار هم در صلح و صفا زندگی‌ کرده اند و بر عکس برخی‌‌ کشور‌های دیگر، هیچ نسل کشی‌ علیه هم انجام نداده اند. در هنگام جنگ و تهدید خارجی‌ هم دوش در دوش هم به مقابله با متجاوزین پرداخته و از خاک ایران زمین دفاع نموده اند. بیاییم یکپارچگی خود را هر چه مستحکم تر کنیم، و با احترام به عقاید، زبان‌ها و فرهنگ‌های یکدیگر آینده‌ هر چه روشنتری را برای کشور پهناور و عزیز خود رقم بزنیم. آینده‌ای که در آن حکومت دیکتاتوری ولایت فقیه جایی‌ نداشته باشد و هیچ فرد و گروهی به بهانه یک دین یا ایدئولوژی یا هر بهانه دیگری به ملت ایران ظلم و ستم نکند. آینده‌ای که در آن مسلمان و مسیحی‌ و یهودی و بهایی و کمونیست و آتئیست، و کرد و ترک و فارس و بلوچ و ترکمن و عرب، در کمال آرامش و عدالت در کنار هم زندگی‌ کنیم و از ادیان و عقاید و زبان‌ها و فرهنگ‌های یک دیگر بیاموزیم. در پایان برای نشان دادن احترام خود به هموطنان مسلمانم، عید فطر را به تک تک این عزیزان تبریک می‌گویم. امیدوارم این عزیزان هم در روز کارگر، فراموش نکنند این روز را به هموطنان سوسیالیست خود تبریک بگویند :)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.