onsdag 11. april 2012

بیایم از امروز اعتقاد خود به آزادی بیان و دموکراسی را ثابت کنیم

  
مدتی‌ است که شاهد تنش و درگیری میان طیف‌های مختلف سیاسی در سایت‌های " لینکدونی " ایرانی‌ هستیم. البته تنش و اختلافات شدید سیاسی میان ما ایرانیان متاسفانه چیزی جدیدی نیست. اما گسترش این تنش‌ها به این سایت‌ها باعث تأسف مضاعف میشود. چرا که بسیاری از ایرانیان از طریق این شبکه‌های اجتماعی مجازی است که دانسته‌های خود را در مورد اخبار و مسائل مختلف به روز میکنند. متاسفانه برخی‌ طیف‌ها با هماهنگی‌ و رای‌های هدفمند، مطالبی که مورد پسندشان قرار نمی‌گیرد را حذف، سانسور و یا فیلتر میکنند و از این طریق به اطلاع‌رسانی آزاد که یکی‌ از اهداف اصلی‌ سایت‌های اجتماعی و همینطور از اصول اصلی‌ آزادی بیان و دموکراسی است صدمه وارد میکنند. جدا از اینکه کدام طیف یا کدام گروه در ابتدا این روند مخرب را آغاز کرده باشد، و کدام طیف و گروه در واکنش به گروه اول دست به اقدام تلافی جویانه زده باشد، شاید زمان آن باشد که به این شیوه غیر دمکراتیک و انحصار طلبانه همگی‌ پایان دهیم و اعتقاد عملی‌ خود را به دموکراسی و آزادی بیان ثابت کنیم. مگر غیر از این است که همه باید ثابت کنیم که با حکومت دیکتاتوری ولی‌ فقیه تفاوت‌های اصولی و ریشه‌ای داریم؟ پس بیایم با احترام به مخالف و حقوق انسانی‌ یکدیگر، دموکراسی را تمرین کنیم، تا به این طریق قدمی‌ به استقرار دموکراسی و حقوق بشر در فردای آزادی ایرانزمین نزدیکتر شویم.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.