onsdag 1. august 2012

هنگامی که سید علی‌ همانند لاتهای محل نوچه‌هایش را برای ضرب و شتم قدیانی به سراغش می‌‌فرسد !


 واقعا که باید به حال سید علی‌ افسوس خورد. " رهبر مسلمین جهان " و " رهبر فرزانه انقلاب " کارش به جایی‌ رسیده است که به خاطر کینه‌ای که از ابوالفضل قدیانی به دل  گرفته است، مزدورانش را به سراغ این زندانی سیاسی می‌فرستد تا او را به اصطلاح " ادب " کنند ! [۱] غافل از اینکه نه قدیانی کسی‌ است که با این ضرب و شتم از سخنان حقی‌ که در دفاع از حقوق ملت ایران بیان کرده ابراز ندامت کند و نه حکومت فاسد خامنه‌ای دیگر میتواند با این وحشیگری‌ها کوچکترین ترسی‌ در دل معترضین ایجاد و خشم روز افزون مردم معترض را کنترل کند. چرا که زنان و مردان و پیران و جوانان ایران داغ همه نوع جنایتی بر بدنشان است و از زیر گرفته شدن توسط ماشین ماموران خامنه‌ای در خیابان، تا وحشیانه‌ترین جنایات این حکومت را در کهریزک ولی‌ فقیه با جسم و روح خود لمس کرده اند اما همچنان با کوچکترین جرقه ای، مانند تظاهرات مردم شریف نیشابور خشمشان فوران می‌کند و خواب از چشمان حکومتیان می‌رباید. این رفتار وحشیانه حکومت " ولی‌ فقیه " با ابوالفضل قدیانی که به او به درستی‌ می‌توان لقب " شرف اصلاح طلبان " را داد، فقط به فقط روند فروپاشی " نظام " را تسریع می‌کند. چرا که خشم مردم هر روز از جنایات و فجایع حکومت مطلقه سید علی‌ افزایش می‌یابد و دور نیست روزی که صبر ملت ایران به سر آید.  مردم ایران بارها ثابت کرده اند، آن روز سید علی‌ و مزدوران جنایت کار و مفتخور ش که سهل است، مزدوران تمام دیکتاتور‌های جهان هم حریفشان نخواهند شد
!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.