søndag 27. januar 2013

جعل و دروغی دیگر در روز روشن !


حامیان رضا پهلوی برای حمایت از  شورای به اصطلاح  " ملی‌ " شاهزاده خود، موضوع داغی‌ در بالاترین ایجاد کردند. در این موضوع به دروغ ادعا کرده اند که " همه احزاب سیاسی در این شورا مشارکت دارند " ! این در حالیست که حتا همان چند تشکل سیاسی نه چندان سرشناس هم که در ابتدا از این حرکت حمایت کرده بودند نیز، در بیانیه‌ای کنار گیری خود را اعلام کردند ! [1] چه برسد به  "  مشارکت  همه احزاب اپوزیسیون " ! حامیان گرامی‌ رضا پهلوی،  دروغ نگویید ، آن هم در روز روشن !

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.