mandag 29. juli 2013

ماهاتما گاندی رسما از گاندی بودن استعفا داد !

عکسی‌ گاندی وار از رضا شاه سابق، رضا گاندی کنونی

 پس از پخش "مستند رضا شاه" از تلویزیون "من و تو" ماهاتما گاندی، رهبر جنبش استقلال طلبی هندوستان و نماد جهانی‌ تفکر نفی خشونت، بیانیه‌ای از دیار باقی‌ منتشر کرد. در بخشی از این بیانیه آمده است: " بنده همیشه تصور می‌کردم رضا شاه مخالفین سیاسی خود را با شیوه‌های مختلف به ‌قتل میرسانده است، ولی‌ پس از مشاهده "مستند رضا شاه" ناگهان متوجه شدم که تحت تاثیر تبلیغات موذیانه و بسیار مخوف بی‌‌بی‌سی این تصور غلط در من ایجاد شده بود و حکومت ایشان حتا یک منتقد و مخالف سیاسی را هم نکشته است." وی ادامه میدهد: "من آنچنان برآشفته شدم و دلم به حال مظلومیت رضا شاه سوخت که از این پس رسما از گاندی و سمبل تفکر نفی خشونت بودن استعفا داده، و لقب خود را به رضا شاه تقدیم می‌نمایم. باشد که از این پس جهانیان از او با نام واقعی‌ و شایسته مرامش یاد کنند: رضا گاندی"! 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.