tirsdag 10. juli 2012

پرونده سازی جمهوری اسلامی برای دانشجویان خارج از کشور


سایت رجا نیوز در مطلبی با عنوان «همکار نزدیک بنیادهای صهیونیستی، استاد دانشگاه تهران می‌شود؟» به تخریب یکی از فارغ التحصیلان خارج از کشور پرداخته است. جریان از این قرار بوده که یکی از فارغ التحصیلان دکترا از آمریکا به کشور بازگشته و قرار بوده که کرسی هیئت علمی را در دانشگاه تهران تصاحب نماید. عوامل رژیم نیز بیکار ننشسته و طبق معمول با نسبت دادن فساد و ارتباط با اسرائیل به فرد مذکور سعی در تخریب چهره وی داشته اند. اما این اقدام را باید فرای تلاش سایت رجا برای تخریب یک فرد مشخص دید. در واقع اینگونه برخوردها زنگ خطری برای تمامی دانشجویان و فارغ التحصیلان خارج از کشور است. رژیم جمهوری اسلامی قصد دارد با اینگونه برخوردها راه بازگشت فارغ التحصیلان خارح از کشور را بسته و دانشگاه ها را با نیروهای مورد نظر و وفادار به خود پر کند و در این راه از نسبت دادن هرگونه اتهامی به افراد ابایی ندارد. جمع آوری عکس های شخصی افراد از شبکه های اجتماعی، نقض حریم خصوصی، تفحص در زندگی شخصی و نسبت دادن اتهامات واهی و پوسیده همانند ارتباط با صهیونیزم روش های مورد استفاده نظام برای پرونده سازی و جلوگیری از حضور نخبگان دانش آموخته خارج از کشور در هیئت علمی دانشگاه هاست. چنین اقداماتی با محروم نمودن کشور از سرمایه انسانی تحصیل، کرده ضربات جبران ناپذیری را به اقتصاد و جامعه ایران وارد می آورد. بجاست که جامعه علمی کشور 
 هوشیارانه با این قضیه برخورد نموده و کشور را از تحمل زیان های بیشتر در آینده نجات دهد
.
 لینک مطلب در رجا نیوز

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.